นักข่าวพลเมือง ตอน เวทีแลกเปลี่ยนสตูล

นักข่าวพลเมือง ตอน เวทีแลกเปลี่ยนสตูล

ประสบการณ์การปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรของชาวอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่ใช้วิธีจัดการชุมชนโดยคนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม กลายมาเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนกับคนฝั่งอันดามัน  จังหวัดสตูล ที่กำลังจะเผชิญกับแผนโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้ในพื้นที่   ติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมืองปากบารา จังหวัดสตูล
ออกอากาศวันที่ 24 มิถุนายน 2556

 ABOUT THE AUTHOR