นักข่าวพลเมือง ทะเลคือชีวิต ตอนที่1

นักข่าวพลเมือง ทะเลคือชีวิต ตอนที่1

นักข่าวพลเมืองวันนี้     กลุ่มศิลปินในจังหวัดสงขลา ร่วมสะท้อนเรื่องราวของท้องทะเลที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านสวนกง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผ่านภาพวาดในศิลปะสร้างสรรค์ทะเลคือชีวิตที่คนในชุมชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้เรื่องราวของคุณค่าท้องทะเลที่กำลังเปลี่ยนไป  ติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมือง ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลา ออกอากาศวันจันทร์ที่25กุมภาพันธุ์2556

 ABOUT THE AUTHOR