นักข่าวพลเมือง ประชุมวิชาการนโยบายสาธารณะ

นักข่าวพลเมือง ประชุมวิชาการนโยบายสาธารณะ

นอกจากการถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนแล้ว  การประชุมวิชาการ“ชุมชนเป็นสุข  เรียนรู้  ติดดิน กินได้”ยังเป็นโอกาสให้เครือข่ายนักวิชาการและตัวแทนชุมชนทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน
ออกอากาศวันที่9 เม.ย.59 @12.50 น.
 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ