นักข่าวพลเมือง ประเพณีแห่เรือ “ชักพระ” คลองบางเขน

นักข่าวพลเมือง ประเพณีแห่เรือ “ชักพระ” คลองบางเขน

คลองบางเขน เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร และ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ค่ะ 

          ทุกปีช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านริมสองฝั่งคลอง จะร่วมกันจัด

ประเพณี แห่เรือชักพระ องค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปเก่าแก่แห่งวัดเว-ตะ-

วัน – ธรรมาวาส หรือวัดเชิงหวาย โดยมีการอันเชิญพระพุทธรูปลงเรือเพื่อให้

ประชาชนสองฝั่งคลองบางเขนได้ร่วมสักการะ 

ออกอากาศวันที่ 21 ธ.ค. 58 @ 05.20 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง