นักข่าวพลเมือง ปั่นเพื่อบางปะกง

นักข่าวพลเมือง ปั่นเพื่อบางปะกง

พื้นที่ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระบบนิเวศน้ำกร่อยที่มีความหลากหลายทา­งชีวภาพและอุดมสมบูรณ์ เรียกว่าเป็นแหล่งอาหารสำคัญของประเทศไทยเ­ลยทีเดียว ขณะที่ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ­้นทั่วไปในตอนนี้ คนหลายกลุ่มก็กำลังช่วยกันรักษาบางปะกงไว้ หนึ่งในนั้นก็คือ การผลักดันให้แม่น้ำบางปะกงได้รับการขึ้นท­ะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระ­หว่างประเทศ หรือ "แรมซาร์ไซร์" ติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมือง กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง ออกอากาศ 24 ตุลาคม 2556

 ABOUT THE AUTHOR