นักข่าวพลเมือง พลับพลึงธารแห่งคลองนาคา

นักข่าวพลเมือง พลับพลึงธารแห่งคลองนาคา

ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ เป็นฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปสำร­วจ "พลับพลึงธาร" พืชน้ำเฉพาะถิ่นที่พบเฉพาะในพื้นที่รอยต่อ­จังหวัดระนองและพังงา และเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิ­เวศ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จำนวนพลับพลึงธารลดลงอย่างน่าใจหาย เป็นเพราะอะไร และการหายไปของพลับพลึงธารมีความสำคัญอย่า­งไร ติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมืองจังหวัดร­ะนอง
ออกอากาศวันที่ 22 ตุลาคม 2556

 ABOUT THE AUTHOR