นักข่าวพลเมือง วิถีปกาเกอญอ

นักข่าวพลเมือง วิถีปกาเกอญอ

ชุมชนเพชรจะขอ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นชุมชนปกาเกอญอ มีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกันกั­บหมู่บ้านคนไทยโดยรอบใน วันนี้พวกเขาร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อฟื้­นฟูวัฒนธรรรมชนเผ่าปกาเกอญอให้กับคนรุ่นให­ม่ ผ่านกีฬาชนเผ่าที่ห่างหายไปกว่าสิบปี ติดตามรายงานได้จากนักข่าวพลเมือง กลุ่มสื่อพลเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ออกอากาศวันที่ 21 ตุลาคม 2556

ช่วงบ้านฉันวันนี้โดยนักข่าวพลเมือง เป็นช่วงที่คุณผู้ชมจะส่งคลิปสั้นหรือเรื่องราวจากพื้นที่ ที่เห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญ น่าสนใจอยากจะแบ่งปันให้คุณผู้ชมท่านอื่นรับรู้ได้www.facebook.com/citizenthaipbs

 ABOUT THE AUTHOR