นักข่าวพลเมือง สดจากมักกะสัน

นักข่าวพลเมือง สดจากมักกะสัน

รถไฟไม่ได้เป็นเพียงพาหนะนำพาผู้คนสัญจรไปมาเท่านั้น ขบวนรถไฟแต่ละเที่ยวที่เคลื่อนบนรางเหล็ก  ยังนำสินค้าโดยเฉพาะพืช ผัก ข้าว ปลา อาหาร จากต่างจังหวัดเข้ามาขายในเมืองกรุงด้วย วันนี้เราจะไปที่ตลาดสดมักกะสัน  เพื่อดูความผูกพันของผู้คน  ตลาดสด  และรถไฟ  ติดตามได้จากรายงานนักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน ออกอากาศวันที่ 11 กค. 56

 ABOUT THE AUTHOR