นักข่าวพลเมือง สาละวินแม่น้ำแห่งความหวัง

นักข่าวพลเมือง สาละวินแม่น้ำแห่งความหวัง

นักข่าวพลเมือง สาละวินแม่น้ำแห่งความหวัง
ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา องค์กรชาวบ้านจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนบ้านท่าตาฝั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมรับมือกับโครงการสร้างเขื่อนฮัตจีในประเทศพม่า เพราะคนปลายน้ำคงได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ถ้าเขื่อนสร้างเสร็จ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

 ABOUT THE AUTHOR