นักข่าวพลเมือง เด็กชวนเล่นว่าวที่บ้านไทรขึง

นักข่าวพลเมือง เด็กชวนเล่นว่าวที่บ้านไทรขึง

นักข่าวพลเมือง เด็กชวนเล่นว่าวที่บ้านไทรขึง
       ว่าว เป็นการละเล่นที่แพร่หลายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย เช่นเดียวกับกลุ่มเยาวชนบ้านไทรขึง
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พวกเขาได้รวมกลุ่มกันประดิษฐ์ว่าวโดยใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชน
พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลย์  ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 ABOUT THE AUTHOR