นักข่าวพลเมือง เทศกาลหมอกควัน

นักข่าวพลเมือง เทศกาลหมอกควัน

“สาเหตุเกิดจากคน ก็ต้องไปแก้ปัญหาที่คน”

กับดร.สมพร ช่วยอารีย์
ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี

ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำThaiPBS
ออกอากาศวันที่ 14 มี.ค.2558 เวลา 20.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ