นักข่าวพลเมือง เยาวชนคลองสามวากรุงเทพมหานคร

นักข่าวพลเมือง เยาวชนคลองสามวากรุงเทพมหานคร

บรรยากาศของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้นมีหลายเรื่องที่คนเมืองหยิบยกมาคุยกัน หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งโดยทั่วไปเราอาจจะฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ว่ามีชุมชนหนึ่งในย่านคลองสามว่ากรุงเทพ สมาชิกของชุมชนนั้นได้ลุกขึ้นมาจัดการความปลอดภัยกันเอง ติดตามจากนักข่าวพลเมืองเยาวชนคลองสามวากรุงเทพมหานคร (ออกอากาศวันที่21กพ.56)

 ABOUT THE AUTHOR