นักข่าวพลเมือง โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย จ.สุรินทร์

นักข่าวพลเมือง โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย จ.สุรินทร์

ปัจจุบันปัญหาขยะ กลายเป็นปัญหาร่วมระดับประเทศ ที่ในหลายพื้นที่ไม่สามารถจัดการได้ เกิดผลกระทบตามมามากมาย เช่นที่ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังจะมีโครงการสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบผสมผสาน  ซึ่งรับกำจัดขยะจากต่างพื้นที่ด้วย ทำให้ชาวบ้านที่นั่นเกิดความกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมา เพราะที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะยังอยู่ไม่ห่างจากปราสาทศีขรภูมิ โบราณสถาน ที่ชาวบ้านเคารพ ติดตามจาก นักข่าวพลเมือง กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน จังหวัดสุรินทร์
ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2556

 ABOUT THE AUTHOR