นักข่าวพลเมือง…ไทยพลัดถิิ่่นลงพื้นที่ทำความเข้าใจ

นักข่าวพลเมือง…ไทยพลัดถิิ่่นลงพื้นที่ทำความเข้าใจ

การเดินเท้าของคนไทยพลัดถิ่นเมื่อช่วงต้นปี 2554 ที่ผ่านมา ก็เพื่อให้รัฐบาลนำร่างพระราชบัญยัติสัญชาติเข้าสู่วงการ  พิจารณาให้ทันภายในสัมยประชุม และวันนี้คนไทยพลัดถิ่น กำลังเฝ้ารอและติดตามความคืบหน้าจากรัฐบาลชุดใหม่ ว่าจะสานต่อความหวังของพวเขาได้หรือไม่ ติดตามจากนักข่าวพลเมืองไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง

 ABOUT THE AUTHOR