นักข่าวพลเมือง: “บ้านหมึก” บ่ออนุบาลสัตว์ทะเลอ่าวตัว ก.

นักข่าวพลเมือง: “บ้านหมึก” บ่ออนุบาลสัตว์ทะเลอ่าวตัว ก.

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ วันนี้ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนคลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จึงช่วยกันสร้างบ้านให้สัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการขนายพันธุ์

นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS เครือข่าวรักษ์อ่าวไทยตอนบน อ่าวตัว ก. ข่าววันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศ วันที่ 5 มี.ค. 2558 เวลา 07.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ