นักข่าวพลเมือง: ขบวนบอกรักแม่น้ำมูลถึงจุดหมาย

นักข่าวพลเมือง: ขบวนบอกรักแม่น้ำมูลถึงจุดหมาย

กว่า 12 วัน ของการเดินทางเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน ขบวน “ปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูน” ก็ถึงจุดหมายตามที่วางไว้แล้ว 

นักข่าวพลเมือง C-reporters ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยงThaiPBS ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค. 2558 เวลา 12.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ