นักข่าวพลเมือง: ความรู้นำกระบวนการสันติภาพปาตานี

นักข่าวพลเมือง: ความรู้นำกระบวนการสันติภาพปาตานี

ช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีตั้งแต่มีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ส­­ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายกลุ่มมีการรวบร­ว­มข้อมูลต่างๆ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือจำนวนหลาย­­เล่ม

ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ปาเต๊ะทีวี ออกอากาศวันที่ 10 มี.ค.2558 เวลา 12.45 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ