นักข่าวพลเมือง: ชิงช้าเมืองเย

นักข่าวพลเมือง: ชิงช้าเมืองเย

“มหัศจรรย์วงล้อยักษ์ ชิงช้าสวรรค์เมืองเย เครื่องเล่นที่เล่นสนุกได้ทุกยุคสมัย”

นอกจากเรื่องเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแล้ว วันนี้นักข่าวพลเมืองจะพาไปทำความรู้จักอีกสีสันของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์
ผ่านเครื่องเล่นที่คนไทยเรียกว่าชิงช้าสวรรค์ ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters 

“ชิงช้าที่เมืองเยนั้น ค่าบริการคิดเป็น 500 จ๊าด ต่อคน ต่อรอบ หรือประมาณ 15 บาท ไทย
อย่างไรก็ตาม  การให้บริการเหล่านี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบ
และต้องได้รับการฝึกฝนจนมีความชำนาญเป็นพิเศษ  และผู้เล่นเองก็จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก  

เพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม ล้วนมีความเชื่อมโยงกัน
คุณด็สามารถแบ่งปันเรื่องราวกับนักข่าวพลเมืองได้ที่ facebook.com /citizenthaipbs

“เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ”  

นักข่าวพลเมือง C-Reporters ออกอากาศวันที่ 6 มี.ค.58 เวลา 07.45 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ