นักข่าวพลเมือง: ชีวิตคนขายพวงมาลัยในเมืองหลวง

นักข่าวพลเมือง: ชีวิตคนขายพวงมาลัยในเมืองหลวง

ซอยสวนเงิน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี จัดเป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศให้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2553 คนส่วนใหญ่ย้ายมาจากสนามหลวง โดยการหารือกันระหว่างกรรมการชุมชนซอยสวนเงินตัวแทนสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานครและตัวแทนชาวบ้านเกือบ 100 คน นำโดยนางสุดา ลาวัณย์รัตนากุล ประธานชุมชนซอยสวนเงิน เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้คนไร้บ้าน หลังจากหาข้อสรุปร่วมจากทั้ง 2 ฝ่าย จากนั้นก็ขอพบตัวแทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อชี้แจงและขอรับการจัดสรรค์พื้นที่ 120 ตารางวา หากสำนักงานทรัพย์สินฯเห็นด้วย ปัญหาการจัดหาที่อยู่อาศัยของคนเร่ร่อนจากสนามหลวงก็ยุติลง 

แม้จะมีที่อยู่อาศัยแล้ว แต่คนในชุมชนซอยสวนเงินส่วนใหญ่ ยังมีอาชีพร้อยพวงมาลัยขาย อย่างเช่น นางประแสร์ ทองอ้น ขายพวงมาลัยนานกว่า 40 ปี โดยทุกวันเขาจะนำพวงมาลัยดอกมะลิมาขายตามถนนแยกตึกชัยเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว แต่ด้วยราคาค่าดอกมะลิ วัสดุต่างๆแพงขึ้น จึงต้องมีการปรับ ให้เด็กมารับในราคาถูกๆ เอาไปขาย แบบนี้

ซึ่งทาง กศน.ตำบล ก็มีการฝึกสอนอาชีพใหม่ๆให้คนในชุมชน แต่ก็ยังขาดการสนับสนุนด้านการตลาด แหล่งขาย – รับซื้อ นางสุดา ลาวัณย์รัตนากุล ประธานชุมชนซอยสวนเงิน บอกว่า ปัจจุบันรายได้บางทีมันไม่พอกับรายจ่าย ไม่พอกับการครองชีพ ก็เลยได้แสวงหาอาชีพเสริมเพื่อที่จะมาเสริม ได้รับการสอนอาชีพจาก กศน. เราเรียนรู้การฝึกอาชีพ แต่ก็เจอปัญหาการขาดหน่วยงานที่จะส่งเสริม การตลาดให้เรา ขาดแหล่งที่เราจะค้าขาย นอกจากเราทำเสร็จ เราจะต้องไปแสวงหาที่ขายเอง 

บางคนก็ต้องกลับมาขายพวงมาลัยเช่นเดิม เพราะรายได้ดี และมีแหล่งขายประจำ แต่การขายพวงมาลัยบนท้องถนนนั้น ก็ทำให้ผิดกฏหมาย ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เรื่องการห้ามประกอบการค้าบนผิวการจราจรมีโทษ ปรับไม่เกิน 500 บาท พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ. 2535 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากพบผู้ปกครองเป็นผู้ให้เด็กมาทำงานดังกล่าว จะถือเป็นการยุยงส่งเสริม ยินยอมให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อนหรือทำงานอยู่ในสถานที่เสี่ยงอันตราย อย่างไม่เหมาะสม เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ผู้ขับรถบนท้องถนนเอง หากมีการสนับสนุนก็มีความผิดฐานส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองกระทำผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รวมถึงการซื้อขายสินค้าต่างๆบนท้องถนนอีกด้วย 

นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 2 มี.ค. 2558 เวลา 12.45 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ