นักข่าวพลเมือง: นาปลอดสารเคมี

นักข่าวพลเมือง: นาปลอดสารเคมี

การจุดประกายเยาวชนเห็นความสำคัญการทำเกษต­ร ผ่านการเรียนรู้การทำนาปลอดสารเคมีของเกษต­รกร จังหวัดระนอง มีวิธีการน่าสนใจอย่างไร

ติดตามกับช่วงนักข่าวพลเมือง C–Reporters ออกอากาศเมื่อ 11 มี.ค.58 เวลา 7.45 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ