นักข่าวพลเมือง: บทบาททหารกับงานสันติภาพ

นักข่าวพลเมือง: บทบาททหารกับงานสันติภาพ

เมื่อทหารทำงานสันติภาพ: บทเรียนและประสบการณ์จากมินดาเนา เป็นชื่อหัวข้อ การบรรยายสาธารณะที่ศูนย์เฝ้าระวังสถานการ­ณ์ภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2558 เวลา 20.15 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ