นักข่าวพลเมือง: ผลกระทบแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

นักข่าวพลเมือง: ผลกระทบแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

นอกจากความปลอดภัยแล้ว ความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์บนที่ดินทำกิ­นเป็นอีกหนึ่งความกังวลใจของชาวบ้าน ในพื้นท­ี่ จ.อุดรธานี ที่สายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน

นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ Thaipbs ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 2558 เวลา 20.15 น.

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ