นักข่าวพลเมือง: ฟ้อนกลองตุ้มชาวภูไท

นักข่าวพลเมือง: ฟ้อนกลองตุ้มชาวภูไท

นอกจากความโดดเด่นเรื่องการแต่งกายแล้ว วันนี้นักข่าวพลเมืองจะพาไปดูความน่าสนใจก­ารฟ้อนกลองตุ้มของชาวภูไท อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 2 เม.ย. 2558 เวลา 12:45น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ