นักข่าวพลเมือง: มากกว่ามือถือ

นักข่าวพลเมือง: มากกว่ามือถือ

ทุกวันนี้เราต่างใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเคร­ื่องมือรับข่าวสารต่างๆ มากขึ้น จนสามารถผลิตสื่อด้วยมือถือได้ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2558 เวลา 12.45 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ