นักข่าวพลเมือง: วันหยุดเขื่อนโลก รัฐกะเหรี่ยง

นักข่าวพลเมือง: วันหยุดเขื่อนโลก รัฐกะเหรี่ยง

14 มีนาคมที่ผ่านมาถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดเขื่อนโลก ซึ่งพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบ หรือกำลังจะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ และปกป้องแม่น้ำ ที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ขึ้น ในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โครงการเขื่อนที่มีการวางแผนสร้างบนแม่น้ำสาละวิน ในประเทศพม่า ติดตามได้ในรายงานของนักข่าวพลเมือง

ติดตามได้จากรายงานนักข่าวพลเมืองทีมต่าโอมู นักข่าวพลเมือง C-Reporters ออกอากาศวันที่ 19 มี.ค. 2558 เวลา 20.15 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ