นักข่าวพลเมือง: วิ่งอาสา

นักข่าวพลเมือง: วิ่งอาสา

แม้การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการออกกําลังกายจะถูกระบุอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่  4 แต่การไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้เหมือนคนทั่วไป ย่อมเป็นอุปสรรค และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ 

ออกอากาศวันที่ 20 ม.ค. 59 @12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ