นักข่าวพลเมือง: สำรวจพันธุ์ไม้ อุโมงค์ต้นไม้ จ.น่าน

นักข่าวพลเมือง: สำรวจพันธุ์ไม้ อุโมงค์ต้นไม้ จ.น่าน

หลังจากมีเสียงคัดค้านการตัดต้นไม้ใหญ่บริเวณริมถนนสายน่าน – ท่าวังผา ซึ่งมีทั้งไม้สักและไม้เศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อขยายเส้นทาง คนในพื้นที่ มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร ติดตามนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค.2558 เวลา 19.00 น.  

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ