นักข่าวพลเมือง: เครื่องถมเมืองนคร

นักข่าวพลเมือง: เครื่องถมเมืองนคร

เครื่องถมนคร เป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศ­รีธรรมราช แต่ปัจจุบันพบว่าช่างฝีมือกลับมีจำนวนลดลง เป็นอย่างไร ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 12.45น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ