นักข่าวพลเมืองตอน : รูปธรรมเกษตรกรรมยั่งยืนกับร่างรัฐธรรมนูญ

นักข่าวพลเมืองตอน : รูปธรรมเกษตรกรรมยั่งยืนกับร่างรัฐธรรมนูญ

ปลายปีที่แล้วสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOM) ได้กล่าวว่าจะเร่งกระบวนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เข้าสู่ยุคที่ 3 ภายใต้แนวคิดความยั่งยืนทางนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเป็นธรรมทางสังคม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ “ทำเป็น ทำเกษตร” กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมกับแสดงจุดยืนทางรูปธรรมพร้อมทั้งต้ องการให้เนื้อหาด้านเกษตรกรรมยั่งยืนถูกบรรจุอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ออกอากาศวันที่ 13 ก.พ. 2559 เวลา 19.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ