นักข่าวพลเมืองตอนห้องเรียนแรงงาน

นักข่าวพลเมืองตอนห้องเรียนแรงงาน

ในทุกๆ วันอาทิตย์ แรงงานเมียนมาในประเทศไทยส่วนหนึ่ง ใช้เวลานอกเหนือจากการทำงาน ไปกับการหาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานงานในประเทศไทย และมีความหวังว่า สามารถนำความรู้พื้นฐานไปต่อยอดเมื่อกลับสู่ประเทศ

ออกอากาศวันที่ 10 ม.ค. 59 @ 12.50 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ