นักข่าวพลเมืองแรงงานภูเก็ต

นักข่าวพลเมืองแรงงานภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต แม้ว่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศไทย โดยเฉลี่ยวันละ 221 บาท แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพของผู้ใช้แรงงาน พวกเขาเชื่อว่านโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300บาท จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อสารแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

 ABOUT THE AUTHOR