น้ำท่วมคลอง 4 ลำลูกกา ปทุมธานี

น้ำท่วมคลอง 4 ลำลูกกา ปทุมธานี

น้ำที่ท่วมขังบริเวณคลองสี่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี แม้จะไม่สูงขึ้นแต่ก็ยังไม่ลดระดับลง
 วันนี้นักข่าวพลเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับรถบริจาคถุงยังชีพ
ภาพที่เขาเห็นคือความเดือนร้อนของประชาชนที่นี่
ทำให้เขานึกถึงบ้านของตนเองที่ขณะนี้ปริมาณน้ำก็ยังท่วมขังอยู่
ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ออกอากาศ 9 พฤศจิกายน 2554

น้ำท่วมลำลูกกา (Embedding disabled, limit reached)

 ABOUT THE AUTHOR