บทเรียนจากน้ำท่วมป่าชิง

บทเรียนจากน้ำท่วมป่าชิง

บทเรียนจากน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ พบว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำระบายไม่ทันเป็นเพราะพื้นที่รองรับน้ำเดิมถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ที่บ้านป่าชิงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ก็เช่นเดียวกัน ชาวชุมชนป่าชิงต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมในฤดูกาลทำนา แต่ว่าวันนี้พวกเขาได้ลุกขึ้นมาบรรเทาปัญหาด้วยตัวเอง ติดตามจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มมีดหม้อสีขาวจะนะ จังหวัดสงขลา 

ออกอากาศวันที่ 23 ธันวาคม 2556