บวชเณร วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

บวชเณร วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

ในช่วงปิดเทอมอย่างนี้หลายๆพื้นที่มีการจัดงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน นอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และทดแทนคุณของพ่อแม่แล้ว 
 ยังเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กชายที่จะได้รับการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีโดยมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใ
จติดตามได้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ที่วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เด็กชายกว่าหกสิบคนกำลังเข้ารับการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน   นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้ว   ยังเป็นการใช้เวลาในช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียน บวชทดแทนคุณของบิดามารดา รวมถึงการฝึกฝนความอดทนและฝึกสมาธิให้มีความอดทนต่อสิ่งรอบข้าง เรียนรู้การใช้ชีวิต โดยใช้หลักของพระพุทธศาสนามาสั่งสอนขัดเกลาจิตใจ

เยาวชนที่เข้ารับการบวชเณร : ได้สงบสติ ได้บุญ ทดแทนคุณให้พ่อแม่ครับ
เยาวชนที่เข้ารับการบวชเณร :ผมจะทำบุญให้พ่อกับแม่ครับ
เยาวชนที่เข้ารับการบวชเณร : ได้บุญได้สมาธิ ได้ความรอบคอบ เอาไปใช้ในการทำข้อสอบ

การบวชเณรภาคฤดูร้อนจะถูกจัดขึ้นทุกปี พบเห็นได้ทั่วประเทศ  เช่นการบวชที่นี่ จะมีทั้งพ่อแม่ของเด็กชายที่บวช  และคนทั่วไปที่ลูกหลานอาจไม่ได้บวช แต่มีจิตศรัทธาสืบทอดพระพุทธศาสนามาร่วมถวายผ้าไตรให้กับสามเณรใหม่    ช่วงสำคัญของพิธีการ มีการกล่าวถึงพระคุณของพ่อแม่อย่างลึกซึ้ง  มีพิธีบวชนาค ไปจนกระทั่งห่มผ้าเหลืองเพื่อเป็นสามเณรอย่างเต็มตัว  สร้างความปลาบปลื้มให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้อง

ผู้ปกครองเยาวชนที่เข้ารับการบวชเณร… วันนี้ลูกชายก็มาบวช คุณแม่ก็ดีใจ อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เห็นชายผ้าเหลือง
ผู้ปกครองเยาวชนที่เข้ารับการบวชเณร… ก็ปลื้มอกปลื้มใจที่ได้ปลงผมหลาน ยิ่งตื้นตันใหญ่ตอนที่หลานกราบเท้า น้ำตาไหลเลย

โอกาสของการอยู่ร่วมกับพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนเช่นนี้  แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ  แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เข้าใจถึงพระคุณของพ่อแม่และหลักธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนา ที่จะเป็นหัวใจสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ได้ในอนาคต 
นักข่าวพลเมือง จ.เชียงใหม่ รายงาน

ออกอากาศ วันพุธที่ 26 เมษายน 2555
 

 ABOUT THE AUTHOR