บ้านฉันวันนี้ Carfreeman

บ้านฉันวันนี้ Carfreeman

ช่วงบ้านฉันวันนี้โดยนักข่าวพลเมือง เป็นช่วงที่คุณผู้ชมจะส่งคลิปสั้น หรือเรื่องราวจากพื้นที่ที่เห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญ น่าสนใจ อยากจะแบ่งปันให้คุณผู้ชมท่านอื่นรับรู้ได้นะคะ 
 สำหรับวันนี้นักข่าวพลเมืองกรุงเทพฯ คุณ อิทธิพล บารเกรียงไกร มีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันคาร์ฟรีเดย์ ซึ่งหลายคอาจจจะเข้าใจว่าต้องรอให้ถึงวันรณรงค์คาร์ฟรีเดย์ แล้วเราถึงไม่ใช่รถยนต์ส่วนตัว  แต่จริงๆแล้ว ทุกคนสามารถจะเป็น Carfreeman ได้ด้วยวิธีการหลากหลายวิธี ไปติดตามจากช่วงบ้านฉันวันนี้ ออกอากาศวันที่ 10 ตุลาคม 2556

บ้านฉันวันนี้ Carfreeman (Embedding disabled, limit reached)

 ABOUT THE AUTHOR