บ้านฉันวันนี้ ตอน ไร่แห่งชีวิต

บ้านฉันวันนี้ ตอน ไร่แห่งชีวิต

 

                                                                                                                                     ออกอากาศ วันที่18 กุมภาพันธ์

บ้านแม่ขอ  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วิถีดั้งเดิมของผู้คนที่นั่นคือการทำไร่ข้าวหมุนเวียน ซึ่งชาวปกาเกอะญอบอกว่า วิธีการแบบนี้จะช่วยรักษาดิน รักษาป่าเอาไว้ 

20141802145316.png

   อุทัย พายัพธนากร  ผู้นำชุมชนบ้านแม่ขอ

“การเพาะปลูกนั้น ที่ผ่านมาเราปลูกข้าว เราจัดแบ่งพื้นที่เป็นแปลงๆ ปีนี้ปลูกแปลงนี้ ปีต่อไปก็ย้ายไปปลูกอีกแปลง ที่ผ่านมาเราปลูก 6-7 ปีแล้วจะเวียนมาปลูกที่เดิม ตอนนี้คนเยอะขึ้น จะปลูกเวียนแบบ 6-7 ปีแบบเดิมที่ทำกินก็มีไม่พอแล้ว”

20141802144614.png

ความเปลี่ยนแปลงมาถึง ไม่เพียงเพราะเรื่องพื้นที่ทำกิน เท่านั้น แต่ทุกวันนี้เริ่มมีการทำเกษตรอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ต่างๆ ที่เคยเป็นไร่ข้าวหมุนเวียนกลายเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กินอาณาบริเวณกว้าง

   จ่าดี  ชาวบ้านแม่ขอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

“ที่ปลูกข้าวโพด เพราะตอนนี้ผมมีลูก 3 คน เข้าโรงเรียนแล้ว 2 คน คนหนึ่งปีนี้ก็จะเข้าไปเรียนในเมืองแล้ว ผมจึงต้องปลูกข้าวโพด ผมต้องซื้อรถ จะเดินเท้าเหมือนสมัยก่อน เพื่อนๆ เขาก็เดินทางกับรถกันหมด ผมจึงต้องปลูกข้าวโพด”

20141802144835.png

ขณะที่วิถีเกษตรแบบดั้งเดิม กับเกษตรอุตสาหกรรมกำลังยื้อยุดกันอยู่นั้น ชาวบ้านแม่ขอ ก็กำลังเจอความท้าทายใหม่คือ  “โครงการจัดการน้ำ 3.5  แสนล้านบาท” ซึ่งที่นี่ คือหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย

คำถามที่ยังรอคำตอบนั้นก็คือ “โครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท” จะเป็นอย่างไรในอนาคต คำตอบนั้น ไม่ได้มีผลสำคัญแต่เฉพาะผู้คนที่ บ้านแม่ขอ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงผู้คนและผืนป่าทั่วประเทศ ซึ่งกำลังเผชิญชะตากรรมเดียวกัน

20141802144932.png

20141802144935.png