บ้านบากง

บ้านบากง

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ข่าวเช้าไทยพีบีเอส

เหตุการณ์ความไำม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ได้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆและเยาวชน ทางกลุ่มศิลปินอาสา ครูอาสา และคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงจับมือกันลงพื้นที่เพื่อไปทำกิจกรรมกับเด็กๆที่อาศัยอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส เพื่อหวังว่าจะใช้ศิลปะกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็กๆ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง