บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน ความยุติธรรมที่มาช้า

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน ความยุติธรรมที่มาช้า

หยิบยกประเด็นเรื่องการปฏิรูป มาพูดคุยกันอีกสักครั้ง โดยจะไปฟังเสียงคนอีสานกับแนวคิดเรื่องการ ปฏิรูประบบยุติธรรมไทย ผ่านเรื่องราวการต่อสู้ของ “มด วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์” แกนนำคนสำคัญในการเรียกร้องสิทธิกรณีของเขื่อนปากมูลที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ติดตามชมรายการบ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน ปฏิรูประบบยุติธรรมไทย : ความมยุติธรรมที่มาช้า วันเสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.30 น. ทางไทยพีบีเอส

 ABOUT THE AUTHOR

การนำประเด็นสาธารณะมาเล่าเรื่องผ่านรูปแบบสารคดี โดยการใช้แนวคิดหลักคือทุกพื้นที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน “บ้านเธอของเธอ ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านฉัน” และคำว่าพื้นที่ ก็ไม่ได้หมายความแต่เพียงตามหลักเขตแดนภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงพื้นที่ความคิด สถานการณ์ เรื่องราว ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมภาพรวมซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของ “บ้าน” หลังเดียวกัน