บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน บันทึกจากป่าเขา

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน บันทึกจากป่าเขา

ผืนป่าสาละวิน คือแหล่งไม้สักธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็ว่าได้ ตลอดเวลา 5-6 เดือน ที่ผ่านมาข่าวขบวนการลักลอบตัดไม้ในพื้น ที่นี่จึงถูกนำเสนอผ่านหน้าสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง คนปกาเกอญอที่อำเภอแม่สะเรียง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไม้ แต่ในผืนป่าที่เชื่อมต่อถึงกันนั้น พวกเขาใช้ความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษเพื่อประกาศพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงทำการขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ปกปักรักษาติดตามชมบ้านเธอก็บ้านฉัน ในชื่อตอน “บันทึกจากป่าเขา โดยทีม ต่าโอมู ” ออกอากาศวันที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. ทางไทยพีบีเอส

 ABOUT THE AUTHOR

การนำประเด็นสาธารณะมาเล่าเรื่องผ่านรูปแบบสารคดี โดยการใช้แนวคิดหลักคือทุกพื้นที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน “บ้านเธอของเธอ ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านฉัน” และคำว่าพื้นที่ ก็ไม่ได้หมายความแต่เพียงตามหลักเขตแดนภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงพื้นที่ความคิด สถานการณ์ เรื่องราว ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมภาพรวมซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของ “บ้าน” หลังเดียวกัน