บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน บางกระเจ้า ปอดคนเมือง

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน บางกระเจ้า ปอดคนเมือง

พื้นที่สีเขียว โอบล้อมด้วยโค้งน้ำเจ้าพระยา มีลักษณะคล้ายกระเพาะหมู อย่างที่มีคนเรียกกัน เป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย และกลายเป็นแหล่งพักผ่อนของคนเมือง โดยเฉพาะการขี่จักรยานเที่ยวเลี้ยวตามโค้ง แต่นับจากนี้ไปบางกระเจ้า กำลังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง เนื่องจากกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ที่เปิดช่องให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น นั่นหมายถึงนักพัฒนาที่ดิน และกลุ่มทุน ก็จะค่อยๆ รุกคืบเข้าไปสู่พื้นที่สีเขียวแห่งนี้

บ้านเธอก็บ้านฉัน จะไปฟังเสียงของทั้งคนใน และคนนอก ที่รักบางกระเจ้า ในชื่อตอนว่า “บางกระเจ้า ปอด คน เมือง” ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ ที่ 12 ก.ค. 57 เวลา 10.30 น. ทางไทยพีบีเอส

 ABOUT THE AUTHOR

การนำประเด็นสาธารณะมาเล่าเรื่องผ่านรูปแบบสารคดี โดยการใช้แนวคิดหลักคือทุกพื้นที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน “บ้านเธอของเธอ ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านฉัน” และคำว่าพื้นที่ ก็ไม่ได้หมายความแต่เพียงตามหลักเขตแดนภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงพื้นที่ความคิด สถานการณ์ เรื่องราว ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมภาพรวมซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของ “บ้าน” หลังเดียวกัน