บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สวัสดีชาวนารุ่นสุดท้าย

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สวัสดีชาวนารุ่นสุดท้าย

คำกล่าวที่ว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง” เป็นถ้อยคำที่ให้ค่า ให้ความหมายกับเรื่องข้าวปลาอาหารและการกินอยู่เป็นสำคัญที่ผ่านมาวิถีชีวิตของชาวนาก็มักจะผูกโยงอยู่กับความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การให้ค่าให้ความหมายกับข้าวปลาอาหารก็นำมาซึ่งพิธีกรรม ความเชื่อ เกี่ยวกับข้าวมากมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่สำหรับอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับข้าวจะเป็นอย่างไร


ติดตามเรื่องราวของชาวนากับข้าวในรายการบ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สวัสดีชาวนารุ่นสุดท้าย ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. ทางไทยพีบีเอส 

 ABOUT THE AUTHOR

การนำประเด็นสาธารณะมาเล่าเรื่องผ่านรูปแบบสารคดี โดยการใช้แนวคิดหลักคือทุกพื้นที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน “บ้านเธอของเธอ ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านฉัน” และคำว่าพื้นที่ ก็ไม่ได้หมายความแต่เพียงตามหลักเขตแดนภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงพื้นที่ความคิด สถานการณ์ เรื่องราว ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมภาพรวมซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของ “บ้าน” หลังเดียวกัน