บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สองข้างราง

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สองข้างราง

การเดินทางด้วยรถไฟขบวนท้องถิ่นสายยาวๆ นั้น นอกจากจะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอันห่างไกลแล้ว ระหว่างทาง บนรางเหล็ก ยังให้ได้พบเห็นผู้คนที่หลากหลาย  สนุกกับการรับรู้และสัมผัสสิ่งที่อยู่ระหว่างทางผ่านแล้ว จะว่าไปแล้วรถไฟ ก็เหมือนกับบ้านหลังหนึ่ง ตู้สี่เหลี่ยมคือบ้านแต่ละหลัง ที่มีสมาชิกหมุนเวียนขึ้นมาโดยสารกันอย่างมากหน้าหลายตาบ้านเธอก็บ้านฉัน จะพาไปนั่งรถไฟสายสุไงโกลก-นครศรีธรรมราช ในชื่อตอน “สองข้างราง” ออกอากาศวันที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. ทางไทยพีบีเอส 

 ABOUT THE AUTHOR

การนำประเด็นสาธารณะมาเล่าเรื่องผ่านรูปแบบสารคดี โดยการใช้แนวคิดหลักคือทุกพื้นที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน “บ้านเธอของเธอ ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านฉัน” และคำว่าพื้นที่ ก็ไม่ได้หมายความแต่เพียงตามหลักเขตแดนภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงพื้นที่ความคิด สถานการณ์ เรื่องราว ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมภาพรวมซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของ “บ้าน” หลังเดียวกัน