บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สันติเพียบ สู่ สันติภาพ

บ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สันติเพียบ สู่ สันติภาพ

พื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ในเขตภาคอีสานตอนล่างของไทย มักเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะกรณีปราสาทพระวิหารที่เป็นข้อพิพาทและมีการตัดสินคำพิพากษาโดยศาลโลกในช่วงที่ผ่านมา  

อย่างไรก็ตามเรื่องราว เหตุการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้น ส่วนมากมักถูกเล่าโดยคนนอกพื้นที่ผ่านการรับรู้โดยสื่อต่างๆ แต่คนที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริง ไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดงความเห็นและมุมมองที่มีต่อสถานการณ์ปัญหา

บ้านเธอก็บ้านฉัน พาคุณผู้ชมเดินทางไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านไทย-กัมพูชาในพื้นที่ความขัดแย้ง จากเขาพระวิหาร บ้านภูมิซรอล ประเทศไทย ด่านชายแดนช่องจอม-โอร์เสม็ด จนถึง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

ติดตามชมรายการบ้านเธอก็บ้านฉัน ตอน สันติเพียบ สู่ สันติภาพ ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. ทางไทยพีบีเอส

 

 ABOUT THE AUTHOR

การนำประเด็นสาธารณะมาเล่าเรื่องผ่านรูปแบบสารคดี โดยการใช้แนวคิดหลักคือทุกพื้นที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน “บ้านเธอของเธอ ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านฉัน” และคำว่าพื้นที่ ก็ไม่ได้หมายความแต่เพียงตามหลักเขตแดนภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงพื้นที่ความคิด สถานการณ์ เรื่องราว ที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมภาพรวมซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของ “บ้าน” หลังเดียวกัน