ปรากฏการณ์สื่อใหม่กับการเมือง

ปรากฏการณ์สื่อใหม่กับการเมือง

อิทธิพลของสื่อใหม่ในทุกวันนี้นั้น มีผลต่อปฏิกิริยาทางการเมืองของไทยอย่างน่าสนใจ นักข่าวพลเมืองได้ไปติดตามปรากฏการณ์นี้ และพูดคุยกับนักวิชาการด้านสื่อใหม่ เพื่อจะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ออกอากาศวันที่ 10 ธันวาคม 2556

 ABOUT THE AUTHOR