ป่าจากของชาวบ้านลำเลียง จ.ระนอง

ป่าจากของชาวบ้านลำเลียง จ.ระนอง

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของชาวบ้านลำเลียงจังหวัดระนอง ส่วนใหญได้จากทรัพยากรในพื้นที่ แต่เมื่ออุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีประกาศเขตพื้นที่ทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้าน จึงเกิดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน แต่ปัจจุบันมีการทำความเข้าใจร่วมกัน จึงทำให้ชาวบ้านรู้สึกมั่นคงในที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพมากขึ้น    ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองไทยพลัดถิ่น จังหวัดระนอง 

หลายปีก่อนนักข่าวพลเมืองไทยพลัดถิ่น ได้นำเสนอเรื่องราวของป่าจากกับวิถีชุมชนของชาวบ้านกลุ่มสิทธิชุมชน ต.ลำเลียง อ.กระบุรี  จ.ระนอง  เพราะในอดีตตั้งแต่ปี 2542 ที่อุทยานลำน้ำกระบุรีประกาศทับพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน  แต่ปัจจุบันได้เกิดภาพของการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับรัฐมากขึ้น และยังได้แต่งตั้งคณะทำงานในพื้นที่ เพื่อดูแลป่าจากร่วมกันกับคนในชุมชน

อรุณ อภิรักษ์วรากรณ์….เล่าว่าหลังจากนั้นก็มีความคืบหน้าตอนนี้ระดับพื้นที่กับระดับพื้นที่ ระดับพื้นที่หลังจากที่ว่าผู้ว่าได้ลงพื้นที่ก็ได้ตั้งคณะทำงาน 2 ชุด คณะทำงานระดับพื้นที่ก็มีนายอำเภอเป็นประธาน แล้วก็ระดับจังหวัดก็ผู้ว่าเป็นประธาน คณะอำนวยการก็จะมีหัวหน้าส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งป่าชายแลนที่ดินอะไรพวกนี้ สปก. ก็จะมีหัวหน้าส่วน ระดับอำเภอก็มีชาวบ้านผู้เดือดร้อนเข้าไปนั่งด้วย

ปัจจุบันชาวบ้านสามารถกลับไปทำมาหากินในสวนจากได้ตามปกติแล้ว  เห็นได้จากทุกๆวันชาวบ้านลำเลียงจะไปทำกิจกรรมร่วมกัน โดยที่พวกเขาจะพบกันที่ศาลาท่าเรือประจำหมู่บ้าน เพื่อช่วยกันลอกใบจากและรวบรวมไปขาย ซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของคนที่นี่ 

สว่าง กรมโยธา ชาวบ้านม.3 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี  จ.ระนอง…..ยังบอกอีกว่าถ้า วิถีชีวิตของคนบ้านนั่นถ้าไม่ได้ป่าจาก คน ต.ลำเลียงถ้าไม่ได้สวนจากไม่รู้จะทำมาหากินไร วิถีชีวิตของเราตั้งแต่ ปู่ ย่า ตายายมา ก็ทำมาหากินมาตรงนี้แหละ ทั้งเย็บใบจาก ลอกจากขาย ทำน้ำตาลจาก เป็นวิถีชีวิตของเราตั้งแต่ดั้งเดิม ตั้งแต่บรรพบุรุษมา ไปทำจากแล้วเราก็ยังไปจมลอบได้ เอาปูเก็บหอย เก็บอะไรมากินได้ ป่าจากคือชีวิตมีค่าทุกอย่าง

ป่าจากเปรียบเสมือนลมหายใจของชุมชนบ้านลำเลียง เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งอาหารหรือแหล่งประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์ ที่พี่น้องทุกคนจะมาร่วมแรงร่วมใจกันโดยผ่านกิจกรรมของชุมชน อนาคตสิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ได้ต่อไป หากไม่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นตัวแปร …..
นักข่าวพลเมืองไทยพลัดถิ่น จ.ระนอง รายงาน….
 

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

 ABOUT THE AUTHOR