พิธีขวัญข้าวชาวกะเหรี่ยง

พิธีขวัญข้าวชาวกะเหรี่ยง

ออกอากาศ 06/02/2557

หลังจากสมาพันธ์ชาวกะเหรี่ยง ระดมข้าวมาได้กว่า 20  ตัน เพื่อจะนำไปช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงบางกลอยที่จ.เพชรบุรีแล้ว  ก่อนออกเดินทาง พวกเขาได้ประกอบพิธีขอบคุณเมล็ดข้าว ตามความเชื่อทางศาสนาทั้งพุทธ คริสต์และความเชื่อดั้งเดิม  ซึ่งต่างมีความศรัทธาร่วมกันคือคุณค่าของเมล็ดข้าว

20140702112102.png

พวกเราตัวแทนชาวปาเกอญกอจากหลายจังหวัดในภาคเหนือ มาร่วมกันประกอบพิธีขอบคุณเมล็ดข้าวและผู้บริจาคข้าว ก่อนจะเคลื่อนย้ายข้าวเหล่านี้  ไปช่วยเหลือเพื่อนกะเหรี่ยงบางกลอยที่จังหวัดเพชรบุรี   พิธีกรรมวันนี้ถือเป็นสิ่งพิเศษ เพราะพวกเราประกอบพิธีทั้งตามหลักศาสนาพุทธ / คริสต์ / และความเชื่อดั้งเดิม  ซึ่งต่างมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน    

20140702112301.png

แม้เจ้าของข้าวจะมีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกัน  แต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับข้าวแล้ว  ปกาเกอญอทุกคนมีเหมือนกัน  คือเคารพในเมล็ดข้าว และสามารถปลูกข้าวกินเองได้เพียงพอ  รวมถึงเหลือเพื่อแบ่งปันกัน การแบ่งปันข้าวจึงมีความสำคัญสำหรับปกาเกอญอ   

20140702112311.png

ศาสนาจารย์ ซันนี่ แดนพงษ์พี เลขาธิการคณะคริสตจักร กะเหรี่ยง แบคดิสในประเทศไทย

เรามาช่วยเหลือกันเพื่อจะทำให้เห็นถึงความรักซึ่งกันและกัน พระเยซูบอกว่ารักคนข้างๆเหมือนรักตนเอง และหากเพื่อนฝูงของเราเดือดร้อน เราจะต้องแสดงถึงความรักของเรากับเขา โดยการช่วยเหลือ

20140702112406.png

บาทหลวงเดวิด ผู้แทนศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิค

เป็นโอกาสที่เราจะเห็นว่ามนุษย์ก็มีค่ามาก เพราะสามารถทำความดีแบบนี้ เหมือนบริจาคข้าวต่างๆ คนที่บริจาคไม่ใช่เป็นคนรวย จะเป็นความดีงามอีกอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่

20140702112439.png

พะตี จอนิ โอโดเชา ปราชญ์ปกาเกอญอ จ.เชียงใหม่

“ปาเกอะญอทุกคนเป็นลูกของเจ้าแม่หมื่อ-คกา-เคล่อ   ถ้าน้องลำบาก พี่ก็ต้องช่วยเหลือ ต้องช่วยกันเพราะเป็นปาเกอะญอเหมือนกัน เมื่อพวกเขาได้รับผลกระทบจากนโยบายและกฎหมาย เราก็ต้องช่วยเหลือกัน ถ้าเราไม่ช่วยเหลือกัน พูดแต่ปากเปล่า ใครก็พูดได้

20140702112528.png

ปาเกอญอมีสุภาษิตว่า “ของอร่อยที่สุดคือข้าว” สิ่งที่งดงามคือน้ำใจของมนุษย์  การบริจาคและมาช่วยกันขนส่งข้าว ไปช่วยกะเหรี่ยงแก่งกระจานที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวกินเองได้  จึงเป็นสิ่งที่พวกเราและผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ มาร่วมมือกันได้โดยไม่มีพรมแดนของเผ่าพันธุ์

20140702112640.png

ประดิษฐ์ ชิราชา ชาวหมู่บ้านแม่ก๊ะเปียง ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

เรารอด เพื่อนเราก็ต้องรอด เรามีชีวิต เพื่อนเราก็ต้องมีชีวิต กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ให้ชีวิต เพื่อนของเรากำลังจะตาย เรามีชีวิตอยู่ เราต้องแบ่งชีวิตให้เพื่อนเพื่อให้มีชีวิตรอด เพื่อนรอด 

20140702112747.png

อเนก ดิษฐ์ฮวด ตัวแทนผู้สนับสนุนการขนส่งข้าว

เราประทับใจมากกับการช่วยเหลือชาวกระเหรี่ยงด้วยกัน ที่ช่วยเหลือชนเผ่าที่มีน้อยกว่า แล้วก็ค่อนข้างจะขาดแคลน ซึ่งเราก็รู้ว่าชนเผ่ากระเหรี่ยงที่มีอยู่ที่เชียงใหม่เราก็ไม่ตังค์ ไม่ได้ร่ำรวยมาก แต่ก็ยังมีน้ำใจ ระดมข้าวช่วยเหลือกัน แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีส่วนร่วมนี้ไปทุกๆปี เพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มันเป็นน้ำใจที่ประเสริฐมาก อยากให้ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกัน เหมือนๆที่กระเหรี่ยงทำอยู่ทุกวันนี้

20140702112814.png

พิธีขอบคุณเมล็ดข้าวและผู้บริจาคข้าวในครั้งนี้ นอกจากจะหวังให้ข้าวได้เดินทางจากเชียงใหม่ถึงบางกลอย  ให้เพื่อนกะเหรี่ยงได้กินอิ่มท้องแล้ว ยังหวังว่า ข้าวเปลือกจากที่นี่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกงาม ให้กะเหรี่ยงบางกลอยได้ปลูกและมีวิถีทำกินที่ยืนหยัดด้วยตนเองได้ในอนาคต

20140702112906.png