รับฟังความคิดเห็นปะทิว ชุมพร

รับฟังความคิดเห็นปะทิว ชุมพร

ด้วยสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรซึ่งเลี้ยงปากท้องคนชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงมายาวนาน เมื่อรัฐมีแผนที่จะผลักดันโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ซึ่งอาจสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงกับสภาพแวดล้อมตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อสื่อสารและยืนยันสิทธิความพลเมืองในการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามรายงานจากคุณคำปิ่น อักษร นักข่าวพลเมืองอุบลราชธานี ซึ่งลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนชาวชุมพร

ชาวอ.ประทิว จ.ชุมพร และเครือข่ายชาวบ้านจากจังหวัดใกล้เคียงที่มารวมตัวกันบริเวณที่ว่าการอำเภอประเมื่อวันที่ 2พ.ค.ที่ผ่านมา  รู้สึกผิดหวัง (ลบออก) ที่กรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ผิดนัดการลงพื้นที่เพื่อดูงานและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านต่อโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
สัมภาษณ์จินตนา1   ปล่อยเสียง.. ฉะนั้นการรวมตัววันนี้จึงไม่ได้หมายความว่าอยากพบธรรมดา  เพื่อจะบอกจุดยืนว่าชาวบ้านไม่ต้องการให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และไม่ยอมรับแผนพัฒนาที่เขาเป็นคนกำหนด ถ้ามองหลักๆ จะเป็นพี่น้องชุมพรเลย แต่ละที่เชื่อว่าการมีโรงไฟฟ้าหรือการมีแผนพัฒนามันส่งกระทบต่อคนทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคใต้ ส่วนนำแต่ละพื้นที่จะมาให้กำลังใจ

ชาวบ้าน…. ปัญหาของเราคือ ณ วันนี้ทางรัฐสภาได้รับรู้ว่าเราไม่ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  รวมทั้งท่าเรือแหลมน้ำลึก รวมทั้งเขื่อนท่าแซะด้วย  เพราะถ้าสร้างเขื่อนท่าแซะก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้าด้วย

จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ติดทะเล ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็น ชาวประมง ชาวสวน ซึ่งพวกเขาเห็นว่าแผนพัฒนาภาคใต้ซึ่งจะก่อให้เกิดโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่จะสร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรชายฝั่งเป็นอย่างมาก ทั้งเป็นการตอบสนองกลุ่มนักลงทุนไม่ใช่ประชาชน

จินตนา.แก้วขาว ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์….  เราคิดว่าวันนี้ต้องเชื่อมั่นภาคประชาชน ภาคประชาชนที่จะยืนหยัดที่จะกำหนดอนาคตตัวเอง ทุกวันนี้มันล้าสมัยแล้วที่ต้องให้รัฐมากำหนดว่าใคร คุณมาแล้วก็ไปแต่เราต้องอยู่ที่นี้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเชื่อว่าพี่น้องเรากำหนดอนาคตตัวเองแล้ว

ความพยายามปกป้องทรัพยากรของชาวชุมพร เป็นสิ่งยืนยันความพร้อมของภาคพลเมืองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร จากเดิมที่แผนและโครงการต่างๆถูกกำหนดมาจากส่วนกลาง แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการการพัฒนาแต่ต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับคนส่วนใหญ่มากกว่า   คำปิ่น อักษร นักข่าวพลเมือง จ.อุบลราชธานี รายงาน

ออกอากาศ : วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2555 

 ABOUT THE AUTHOR