ราคายา กับมาตรา 190

ราคายา กับมาตรา 190

ข้อสังเกตการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ในลักษณะเพิ่มอำนาจฝ่ายบริหารในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยข้อสังเกตของคนกลุ่มมองว่า เป็นการลดกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างสภาและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นทำให้กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาโรคประจำและองค์กรด้านสิทธิในการเข้าถึงยา เป็นห่วงว่า มาตรการ 190 นี้จะนำไปสู่ภาวะยาราคาแพง เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร ติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมือง

 ABOUT THE AUTHOR