วัฒนธรรมข้ามพรมแแดน

วัฒนธรรมข้ามพรมแแดน

ออกอากาศ 03/01/2557

เราจะตามวงดนตรีของพี่น้องแรงงานไทย ชื่อว่า “วงภราดร” ข้ามพรมแดนไปไกลถึงบ้านของพี่น้องแรงงานชา­วจีน ที่กรุงปักกิ่ง โดยเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น พวกเขาได้ไปพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒน­ธรรม และยังได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของชีวิตที่แรงงานต้องเผชิญ มีแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจ 

20140302135629.png

20140302135646.png