วันกตัญญู เรียนรู้ภูมิปัญญา สุรินทร์

วันกตัญญู เรียนรู้ภูมิปัญญา สุรินทร์

 ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  หลายคนได้ใช้โอกาสนี้ในการทำบุญ พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว  เช่นเดียวกับที่หมู่บ้านเกาะ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  ชาวบ้านที่นั่นได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานบุญสงกรานต์ให้มีความพิเศษมากขึ้น ด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่พัฒนาและต่อยอดมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ชุมชน ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน

   บุญสงกรานต์ที่ผ่านมา  นอกจากการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล และรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนแล้ว   ชาวบ้านเกาะ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ยังร่วมกันรื้อฟื้นการเล่นกีฬาพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ ที่คนทุกเพศทุกวัยในชุมชนสามารถร่วมเล่นได้  เพื่อให้เกิดความสามัคคี  คนในชุมชนสุขภาพดี  และลูกหลานได้แสดงความกตัญญูผ่านการรับการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ จากผู้เฒ่าผู้แก่   

สงวน  ศิริทวี ส.อบต.บ้านเกาะ ……  กิจกรรมวันนี้เน้นที่กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะทุกวันนี้วัฒนธรรมของเรามันเปลี่ยนไป ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาต่าง ๆ ในวันกตัญญู คือผู้สูงอายุ

นันทพงษ์  บุญละออง ผู้ใหญ่บ้านเกาะ    …… เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เรียนรู้การทำบายศรี เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์กะลา เครื่องออกกำลังกายชุมชน ….ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เครื่องออกกำลังกายไม้  เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่คนในชุมชนหมู่บ้านเกาะ นำมาแสดงในงานด้วย  เป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพค่าใช้จ่ายไม่แพง  มีคุณภาพ ปลอดภัยและเคลื่อนย้ายได้สะดวก   โดยผลิตและพัฒนาต่อยอดจากความรู้ ภูมิปัญญาในชุมชนนั่นเอง

สงวน  ศิริทวี ส.อบต.บ้านเกาะ ….. ในการออกกำลังกาย อยากให้พ่อแม่เราสุขภาพแข็งแรง  เราไปไม่ถึงเทคโนโลยีเครื่องออกกำลังกายสมัยใหม่  เราก็เลยนำวัสดุที่มีในชุมชนมาประกอบมาทำเครื่องออกกำลังกายชุมชน มาช่วยกันในชุมชนของเรา

ประเพณีและภูมิปัญญาต่าง ๆ ของสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โอกาสที่คนรุ่นใหม่ในชุมชนจะได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้และคุณค่าของภูมิปัญญานั้นน้อยลงทุกที  แม้ไม่อาจเรียกคืนหรือรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมมาได้ทั้งหมด แต่การเริ่มสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้น ด้วยการประยุกต์ ต่อยอดจากของเดิมในชุมชน อาจยังพอเป็นหนทางให้เราได้เหลือสิ่งดีงานไว้ให้ลูกหลาน   อุบล บุญมาก นักข่าวพลเมือง กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน รายงาน

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 10  พฤษภาคม 2555

 ABOUT THE AUTHOR